Kepçe Kulak Ameliyatı (Otoplasti)

Kepçe Kulak Ameliyatı; Kulakların yüz ve baş ile orantılı ve doğru konumda olmaması rahatsız edici bir görünüme neden olmakta ve bundan dolayı ameliyat süreçlerine başvurulmaktadır.

Kulakta oldukça sık görülen şekil bozukluklarından birisi olan kepçe kulak durumu genel olarak kıkırdak gevşekliği ve kulak kıvrımlarının yeteriz olmasından meydana gelmektedir. Farklı derece ve tiplerde görülen bu durum her iki kulakta ortaya çıkabileceği gibi tek bir kulakta da olabilmektedir.

Otoplasti, kulak ve yüze doğru bir orantı kazandırırken doğal bir görünüm olmasını da amaçlamaktadır. Özellikle estetik ve işlevsel problemleri onarmak için bu süreçlerden sıklıkla yararlanılmaktadır. Kepçe kulak deformesinin düzeltilebilmesi için gerçekleştirilen kepçe kulak ameliyatı ile hedeflenen görünüme kavuşmak mümkündür.

Kulak kepçesinin gelişimini tamamlaması bazı durumlarda 10 yaşını bulmakla beraber genellikle 3-5 yaşlarında son halini almaktadır.

Kepçe kulak ameliyatı hayatın herhangi bir döneminde yapılabilmekte ancak okul çağındaki çocuklarda psikolojik etkilere neden olabileceğinden dolayı bu yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. İşlemin erken yaşlarda yapılması psikolojik adaptasyon açısından son derece önemlidir.

Kepçe Kulak Nedir?

Kıkırdak kıvrımının yeterli ölçüde gelişmemesinden kaynaklı olarak kepçe kulak sorunuyla karşılaşılabilir. Kıkırdak dokusunun yeteri kadar gelişmemesi kafatası ile belirli bir açının genişlemesine neden olmakta ve kulak çıkıntısı öne doğru eğim göstermektedir.

Böylece kulaklar açık görünmekte ve bu durumda olumsuz bir görünümün ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Kulak ve kafa arasındaki açı normal şartlarda 30 derecedir. Bu değerlerden daha büyük bir oran ortaya çıktığı zaman kepçe kulak sorunu ile karşılaşılmaktadır.

Kepçe kulak durumu genetik yatkınlık dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra daha sonra meydana gelen nedenlerden dolayı da kepçe kulak sorunu görülmektedir.

Kepçe kulak sorunu hem yetişkinlerin hem de çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle çocukların okul döneminde böyle bir görünüme sahip olması ruhsal olarak sıkıntılara neden olabileceği gibi ergenlik ve yetişkinlik döneminde de bu sıkıntılar daha da artmaktadır.

Tedavisi mümkün olan bir estetik problemdir ve genel olarak cerrahi operasyonlar dışında etkili olabilecek uygulamalar oldukça azdır. Sorunun düzeltilebilmesi için Kepçe kulak ameliyatı yapılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 

Otoplasti Nedir?

Kulakların estetik ve işlevsel olarak görselliğini düzeltmek amacıyla otoplasti işlemlerine başvurulmaktadır. Bu işlem sayesinde kulakların şeklinin yanı sıra boyut ve konumu da değiştirilmekte ve yüz yapısına uyumlu bir hale getirilmektedir.

Yaralanma ve doğuştan gelen bir takım nedenlerden dolayı dış kulak bölgesindeki kusur yeniden şekillendirilmektedir.

Çocuklarda yüzden uzak görünen kulakların iyileştirilmesi için kepçe kulak ameliyatı içeriklerinden faydalanılmaktadır.

Otoplasti daha çok çocukluk döneminde görülse de yetişkinlerde de görülmekte ve her yaştaki hasta için uygulanabilecek prosedürleri içermektedir.

Her iki kulağın iki yana çıkık görüntüde olması, sarkık kulak görünümü, asimetrik kulaklar ve kulakların aşırı büyük görünümü kepçe kulak ameliyatı işlemlerini gerektirmektedir.

Kulaklardaki şekil ve boyut bozukluğu görünümü kişideki özgüveni büyük ölçüde etkilemektedir. Bu durum özellikle çocuklarda akran zorbalığına maruz kalınmasına kadar gidebilir.

Dolayısıyla otoplasti işlemleriyle kulaklar yüz orantısına uyumlu olacak şekilde dengelenmekte ve normal boyutlara ulaştırılmaktadır.

Kulakların doğal bir görünümde olması daha az dikkat çekmekte ve kişi kendisini psikolojik olarak daha rahat hissetmektedir.

Otoplasti işlemlerinin başarı oranı oldukça yüksektir ve özsaygı gelişimi açısından yaşam kalitesine oldukça büyük etki sunmaktadır. Çocuğun otoplasti ile ilgili bilgilendirilmesi ve beklentiler konusunda aydınlatılması gerekmektedir.

Normal Kulak Yapısı Nasıldır?

Doğum anından itibaren hızla büyüme sağlayan kulak kepçesi ilk yılda erişkin boyutuna ulaşmaktadır. Kulak kepçesinin gelişimi 10 yaşlarında tamamlanmaktadır.

Kulak kepçesi, kıkırdağı kapsayan dokudan oluşmaktadır. Bu bölüm cilt ve cilt alt yağı dokusundan meydana gelmekte ve bu kepçenin görevi ses dalgalarını toplayarak dış kulağa iletmektir.

Normal kulak kepçeci boyutu 5,5-6,5 ve eni 3,5-4 cm’dir. Kepçenin üst kısmı alt kısmına göre 15-30 derece açıya sahiptir ve kepçenin kafa kemikleri arasında 20-25 derece açılanma bulunmaktadır.

Kulak arkasındaki bölge ve kulağın üst kısmı 10-12 cm iken orta kısım 16-18 cm ve alt bölme 20-22 cm mesafede olmalıdır. Bu ölçüler yaşın ilerlemesi ve yer çekiminin etkisine göre zamanla değişebilmektedir.

Bu değerlerin üzerinde bir durumla karşılaşıldığı vakit kulak kepçesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Kulak kepçesi sorunu ölçülmediği zamanda da kendisini dışarıdan belli etmektedir.

İlginizi Çekebilir  Jinekomasti

Kepçe kulağın oluşumunda kalıtsal yatkınlık oldukça etkilidir ve sonradan meydana gelen olaylarda kepçe kulak görünümüne sebep olabilmektedir. Bu sorunun giderilmesi için kepçe kulak ameliyatı süreçlerine yer verilmektedir.

Kepçekulak Ameliyatı (Otoplasti) Kimlere Yapılır?

 • Otoplasti işlemleri kulak şekli ve boyutundan memnun olmayan herkese yapılabilmektedir.
 • Kulak büyüklüğü, kulakların kepçe görünümünde olması ve kulakların zayıf olmasından şikâyetçi olanlara kepçe kulak ameliyatı yapılabilir.
 • Kepçe kulak görünümü dolayısıyla psikoloji olumsuz yönde etkilenen kişilere uygulanabilir.
 • 5 yaş ve üzerinde olan ve kepçe kulak sorunu yaşayan çocuklara yapılan işlemlerdir.
 • Kulak kıkırdağı gevşek olanlar, üst kulak kıvrımları oluşmayanlar, düz kulak kepçesi görünümüne sahip olanlar ve kulak arkası kemik görünümü geniş olan kişilere otoplasti yapılmaktadır.

Kepçe Kulak Görünümü Neden Olur?

Kepçe kulak görünümüne neden olan bazı unsurlar vardır. Bunlar; kıkırdak yapı ve antihelikal kıvrımın aşırı gelişmiş olması ve genetik faktörlerdir.

Kepçe görünümüne neden olan ilk unsurdan birisi kıkırdak yapıdır. Kulak çıkıntı kıvrımının yetersiz olması bu bölgede sorunlara neden olabilmektedir.

Özellikle kıvrımın yetersizliği; kulak üst çıkıntının orantısız olmasını ve kulak arkasındaki kulak ve kafa alanını bağlayan dokunun fazla genişlemesine sebebiyet vermektedir.

Kıkırdak yapının yanı sıra antihelikal kıvrımın çok gelişmiş olması kepçe kulak görünümünün nedenlerinden bir tanesidir.

Aynı zamanda kişinin genetik yatkınlığı da kepçe kulak görünümünün bir diğer nedeni olarak öne çıkmaktadır.

Bu sebepler, kepçe kulak olmasına neden olabilmekte ve bu sorunun çözümü için kepçe kulak ameliyatı süreçlerine başvurulmaktadır. Bu ameliyat ile sorun çözüme kavuşturulmaktadır.

Kepçe kulak görünümüne neden olan durumun en iyi şekilde analiz edilmesi hem tedavi planı hem de kişinin görünümü için büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı sorunun tespitinin en iyi şekilde yapılması gerekmektedir.

Kepçe Kulak Nedenleri

Kepçe kulak görünümü doğuştan meydana geliyorsa bunda genetik faktörler etkilidir. Dolayısıyla anne ve babada kepçe kulak sorunu olması kişide de bu sorunun görülme düzeyini artırmaktadır. Genel olarak kepçe kulak görünümünün nedenleri ile ilgili şunlar söylenebilir;

 • Kulak arkasında bulunan kemik ve kulak kepçesi arasında aşırı genişlik olması
 • Kulak kıkırdak yapısının esnek olması
 • Kulak üstünde yer alan kıvrımların doğru bir şekilde meydana gelmemesi ve kepçenin düz bir şekle sahip olması
 • Kanda bulunan östrojen hormonu seviyesi de kepçe kulak görünümüne neden olmaktadır.

Kepçe kulak nedenlerine dair detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Bu estetik sorun genellikle okul çağında ve ergenlik döneminde ciddi psikolojik sorunlara sebep olmaktadır. Bu sorunlara yol açabilecek durumların net bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir.

Kıkırdağın yeni şekillenmeye başladığı zaman aralığında kepçe kulak tedavisine başvurulması oldukça önemlidir.

Bu problemler tedavi edilebilmektedir. Kepçe kulak görüntüsünün giderilmesi için kepçe kulak ameliyatı gerçekleşmekte ve problemlere kalıcı çözümler getirilmektedir.

Kepçe Kulak Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Kepçe kulak, işlevsel olarak büyük sorunlara neden olmasa da psikolojik olarak ciddi problemler yaratmaktadır. Kulak kepçesinin işitmeye katkısı oldukça azdır.

Kepçenin en ağırlık olarak yerine getirdiği görev normal bir görüntünün oluşmasını sağlamaktır. Dolayısıyla estetik bir sorun olarak öne çıkmaktadır.

Çocuk veya yetişkin olsun tüm bireyler kulak kepçesi görünümünden rahatsız olmaktadır. Bu problemin rahatsız etme şiddeti kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.

Çocuklar, kepçe kulağa sahip oldukları zaman çevreleri tarafından alay konusu olabilmektedir. Bu durum dalga geçmeye ve daha da ötesine kadar gidebilmektedir.

Alay konusu olan bu durum çocukta özgüven eksikliği ve benlik kaygısına sebebiyet verebilmektedir.

Kadınlar kepçe kulak problemi yaşadıkları zaman saçlarıyla kulaklarını örterek bu sorunu geçicide olsa geçiştirebilmektedir. Ancak erkeklerde durum bu şekilde değildir. Genellikle kepçe kulak ameliyatı için en çok başvuran kişiler erkekler olmaktadır.

Depresyon, özgüven eksikliği ve benzeri psikolojik sorunlar yetişkinlerde de görülmektedir. Bundan dolayı bu soruna doğru yöntem ve etkili çözümler bulmak gerekmektedir. Kepçe kulak tedavi yöntemleri de bu çözümler arasında yer almaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi

Kulak yapısında şekil bozukluğu ve boyut sorunu olanlar kepçe kulak ameliyatı süreçleriyle normal bir görünüme kavuşmaktadır.

Kepçe kulak problemi erken yaşlarda hem kadınların hem erkeklerinin psikolojisini önemli ölçüde etkilemektedir.

Günümüzde gerçekleştirilen kepçe kulak uygulamaları sayesinde bu sorun giderilmekte doğal bir görünüm elde edilmektedir.

Kepçe kulak sorunu erken yaşlarda fark edildiği zaman kesinlikle tedaviye başlanmalıdır. Aksi durumlarda ruhsal problemlere neden olabilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Meme Büyütme Estetiği

Kepçe kulak ameliyatı yaparak bu sorun giderildikten sonra iyileşme sürecine geçilmektedir. Yetişkinlerde lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu işlemler çocuklar için genel anestezi ile yapılmaktadır.

Hasta işlem yapıldığı gün hastaneden taburcu olmaktadır. İşlem esnasında uygulanan kesiler dikiş gerektirmemektedir ve bundan dolayı iyileşme süreci 1-2 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

İyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlar;

 • İyileşme sürecinde dış darbelere karşı bölge korunmalıdır.
 • İlk bir hafta sırt üstü yatılmalıdır.
 • Kulak bantlarının kullanımına önem verilmelidir.
 • Doktorun önerdiği programlara uyulmalı ve doktorun önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.
 • Düzenli pansuman yapılmalı ve olası enfeksiyonlara karşı kulak bölgesi korunmalıdır.

Çocuklarda Kepçe Kulak Ameliyatı

Kepçe kulak sorunu bir haftalık değildir. Bu durum çocukları ve yetişkinleri genel olarak psikolojik olarak etkilemektedir.

Özellikle okul dönemindeki çocukların kulaklarındaki şekil ve boyut bozuklukları okuldaki yaşıtları tarafından alay konusu olabilmektedir.

Çocuğun arkadaşlarının bu sorunla alay etmeleri çocuğun özgüvene olumsuz yönde etki etmektedir.

Okul döneminde kepçe kulak ameliyatı yapılması bu sorunun giderilmesini sağlamaktadır. Aileler bu operasyona dair bilgi alarak süreçte yaşayacakları durumları önceden bilmektedir. Kepçe kulak operasyonu süreci şu şekilde gerçekleşmektedir;

 • İşlem genel anestezi altına yapılmaktadır.
 • Genel anestezi ile çocuklar ağrı ve acı hissetmemektedir.
 • İşlem sırasında kulak kıkırdağı olması gereken konuma taşınmaktadır.
 • Kulak ve kafa derisinin olduğu yere kesi yapılmaktadır.
 • İşlemden sonra 1 günlük istirahat gerekebilir.

Çocuklarda kepçe kulak ameliyatı sonrasına dair süreç şu şekilde ilerlemektedir;

 • İşlemin tamamlanmasının ardından kulağın arka kısmında hafif derecede ağrılar olabilir. Bu ağrı geçicidir ve doktorun önerdiği ağrı kesiciler ile bu ağrı kontrol altına alınmaktadır.
 • İşlemden sonra kulak bölgesine darbenin alınmaması oldukça önemlidir.
 • Herhangi bir darbe durumunda direkt olarak doktora başvurulmalıdır.
 • Özel bantların işlemin ardından kullanılması gerekmektedir. Bantlar doktor kontrolünde kullanılmalı ve çıkarılmalıdır.
 • Ameliyatın ardından iyileşme süresi oldukça kısadır. Kepçe kulak ameliyatı sonrası çocuklar birkaç gün boyunca evde dinlenmelidir.
 • Olası enfeksiyon riskine karşı doktor antibiyotik verebilir.
 • Bu süreçte doktorun tavsiyelerine önem verilmeli ve bu tavsiyeler dikkate alınmalıdır.

Çocuklarda Kepçekulak Ameliyatı Ne zaman Yapılmalı?

Kulak, 3 yaşında erişkin boyutlara ulaşmaktadır. Bundan dolayı kepçe kulak ameliyatı 3 yaş ile okul çağı döneminde gerçekleştirilebilir.

3 yaşından sonra yapılan kepçe kulak uygulamalarıyla psikolojik travmalarında önüne geçilmiş olunur. İşlemin okul öncesi dönemde yapılması oldukça ideal bir süreçtir.

Kepçe kulak tedavi yöntemlerinin okul döneminde yapılması çocukta psikolojik sorunlara sebebiyet vermektedir. Çocuğu kulaklarında şekil bozukluğu olması yaşıtları tarafından sürekli alay edilmesine ve bu durumda ciddi özgüven kayıplarının meydana gelmesine neden olmaktadır.

Aynı zamanda çocuk okuldan soğumakta ve okula gitmek istememektedir. Bundan dolayı çocuk kulak kepçe ameliyatı yaptırarak bu problemlerden tamamen kurtulabilmektedir.

Bu işlemler öncesinde aile ve doktorun süreçler ile ilgili çocuğa bilgi vermesi oldukça önemlidir. Böylece çocuk yaşayacağı durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmakta ve psikolojisi de bundan etkilenmemektedir. Bu ameliyat için mutlaka deneyimli ve alanında iyi eğitim görmüş olanlar tercih edilmelidir.

Çocuklarda Ameliyat Hangi Yaş Aralığında Yapılabilir?

Kulak gelişiminin tamamlanmasının ardından kepçe görünümü ortaya çıkmakta ve bu görünümün meydana gelmesinden sonra ameliyata karar verilebilmektedir. Genel olarak kepçe kulak ameliyatı 3 yaşından itibaren yapılabilmektedir.

Özellikle okul öncesi dönemde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi çocuğun psikolojik etmenlerden uzak durması açısından önemli bir konudur. Ancak cerrahın gerekli görmesi halinde 3 yaştan itibaren ameliyat gerçekleşmektedir.

Genellikle 5 yaşından itibaren otoplasti işlemleri gerçekleşmektedir. Ameliyatın ileriki yaşlarda da yapılması mümkündür.

Okul yaşındaki çocuklarda kepçe kulak görünümü bir travma yaşatabileceğinden dolayı bu süreçlerin hangi yaş aralığında yapılacağı hakkında karar verilmelidir.

Kepçe kulak sorununun düzelmesi için yapılacak olan ameliyatlar için en uygun zaman dilimi 5-7 yaştır. Bu yaşlarda kulak gelişimini tamamlamış olmakta ve kulak oldukça esnek bir yapıda olacağı için tedavi süreci de en iyi şekilde geçmektedir.

Kepçe kulak işlemleri genel anestezi altında ve deneyimli kişiler aracılığıyla yapılmaktadır. Eğer işlem çocukluk döneminde yapılmamışsa yetişkinliğin birçok döneminde bu operasyon geçirilebilir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Fiyatları 2024

Estetik sorunlardan birisi olan kepçe kulak, kulakta herhangi bir işlevsel soruna yol açmamaktadır. Yalnızca görünüm yönünden rahatsızlık hissettirmektedir.

Kepçe kulak uygulamalarını sağlık sigortası karşılamadığı için bu uygulama özelde veya kamu kurumlarında yaptırılabilir. Bu işlemler için herhangi bir sağlık sigortası kabul olmadığı için devlet hastanelerinde de belirli bir ücret ödemek gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir  Annelik Estetiği

Bu operasyonlarda kullanılan teknikler işlemin fiyat aralıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. Buna ek olarak operasyonun merkezi, konumu, seçilen merkezin içeriği ve merkezin fiyat politikası işlemin fiyatlarında değişikliklerin görülmesine neden olmaktadır.

Kepçe kulak uygulamalarının fiyatlarını değiştiren bir diğer unsur deformasyon detayıdır. Kulaklardaki şekil ve boyut sorununun düzeltilmesi ve sorunun geniş çaplı olması gibi durumlar fiyatta artışların görülmesine sebebiyet verebilmektedir. Ayrıca diğer estetik işlemlerden yararlanmakta fiyatlarda artışa neden olabilmektedir.

Ameliyatta kullanılan anestezi içeriği de fiyatlara eklenmektedir. Yetişkinlerde lokal anestezi, çocuklarda genel anestezi kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu anestezi türü de fiyat farklılıklarının görülmesini sağlamaktadır. Kepçe kulak ameliyatı fiyatları 2024 ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için işlem merkeziyle iletişime geçerek randevu alınmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Kepçe Kulakta Ameliyatsız Tedavi Seçeneği Var mıdır?

Kepçe kulak probleminin cerrahi işlem olmadan giderileceğine dair birçok söylenti vardır. Özellikle kulak bandı kullanımı veya bandana ile kulak düzeltme gibi yöntemler öne çıkmaktadır.

Ancak kepçe kulak ameliyatsız düzelen sorunlardan değildir. Bu işlem ameliyatsız tedavi edilememektedir. Bu işlemler otoplasti olarak bilinmekte ve cerrahi yolla yapılmaktadır.

Görünümünden memnun olmayan kişiler otoplasti tedavisi ile normal görünen kulaklara sahip olmaktadır. Kulak estetiği gerçekleştiren hastanelere başvurarak otoplasti süreçleri uygulanmalıdır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kulakların şekli ve boyutunu düzeltmek için gerçekleştirilen kepçe kulak işlemleri cerrahi süreçlerdir. Doğal bir kulak kıkırdağı şekli oluşturabilmek için bu işlem uygulanmaktadır. Kepçe kulak işlemi hastanın yaşı ve tercihine bağlı olarak lokal ve genel anestezi altında yapılmaktadır. İşlem adımları şöyledir;

 • İzin formunun doldurulması
 • Anestezi yönteminin kullanılması
 • Kesi süreci
 • Kıkırdağın yeniden şekillendirilmesi
 • Kesinin kapatılması

İşlem esnasında kıkırdağın ortaya çıkarılması için kulak arkası bölümden bir kesi oluşturulmaktadır. Daha sonra kıkırdak yeniden şekillendirilmekte ve doğal bir pozisyon için kıkırdak yeniden konumlandırılmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Sonrası Nasıldır?

Kepçe kulak uygulamasının ardından dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi bakımdır. İşlemin ardından ameliyat bölgesi temiz tutulmalı ve enfeksiyondan korunmalıdır.

Özellikle iyileşme sürecini hızlandırabilmek için doktor tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır. İyileşme sürecini en iyi şekilde geçirebilmek için başın yan tarafında uyumaktan kaçınılmalıdır.

Bu durum kulaklara baskı yapmaktadır. İşlem sonrasında ağrı yönetimi de oldukça önemli bir konudur. Ağrının yönetilebilmesi için cerrahın önerdiği ve söylediği bilgilere uyulması gerekmektedir.

Kepçe Kulak Ameliyatının Riski Var mıdır?

Otoplasti işlemleri genel olarak düşük riskli ameliyatlardan birisidir. İşlemin ardından görülebilecek en yaygın problem ameliyat bölgesinde kan toplanması ve enfeksiyondur.

Kan toplanması için uygun tedavi yapılırken enfeksiyon için doktor hastaya antibiyotik vermektedir. Aynı zamanda kulak kepçesinin üst kısmında uyuşuklukta görülebilmektedir.

Uygulamanın ardından görülebilecek diğer riskler ise kulaklarda asimetri oluşması ve kepçe kulak görünümünün tekrar meydana gelmesidir. Bu sorunlar genelde nadir bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Kepçe Kulak Ameliyatı Ağrılı Bir Operasyon mu?

Kepçe kulak uygulamaları yetişkinlerde lokal anestezi çocuklarda ise genel anestezi altında gerçekleşmektedir. Bundan dolayı ameliyat esnasında ve ameliyattan sonraki 12 saat içerisinde herhangi bir acı ve ağrı hissi duyulmamaktadır.

Kepçe kulak işleminin 12 saat sonrasında da ciddi ağrılar yaşanmamaktadır. Hasta daha çok bandaj baskısından rahatsız olmaktadır. Bu baskı hissi dolayısıyla ağrı hissedilmektedir. Bunun dışında kepçe kulak işlemleri ağrılı operasyon süreçleri değildir.

Kepçe Kulak Ameliyatı Kalıcı mıdır? Tekrar Kepçeleşme Olur mu?

Kepçe kulak görünümü, bu uygulamalar sayesinde tamamen ortadan kalkmaktadır. Günümüzde kepçe kulak uygulamaları için farklı yöntemlerde denenmektedir. Herhangi bir kesi ve yara izi olmadan işlemler gerçekleşebilmektedir. Bu durumda sürecin geldiği noktayı net bir şekilde belli etmektedir.

Kepçe kulak işlemleri kalıcı uygulamalar olarak bilinmektedir ve ameliyatın ardından tekrar kepçeleşme gibi bir durumun yaşanma ihtimali yok denecek kadar azdır. Getirilen bu çözüm ömrün sonuna kadar kişiyle birlikte gitmektedir.

Otoplasti Duyma Sorunlarına Yol Açabilir mi?

Otoplasti sonrasında meydana gelebilecek yan etkiler; kanama ve enfeksiyondur. Bunun dışında otoplasti duyma sorunlarına neden olmamaktadır.

Ortaya çıkan problemlerin birçoğu uygun tedavi yöntemleriyle çözülmektedir. Özellikle enfeksiyon ve diğer sorunlarla karşılaşmamak için gerekli olan bakımın yapılması oldukça önemlidir.

İşlemden sonra bölgeye herhangi bir darbenin alınmamasına da dikkat edilmelidir. Bu durumlar dışında otoplasti duyma ve benzeri sorunlara neden olmamaktad