Burun Ameliyatı Fiyatları

Burun ameliyatı Operasyonu araştıran kişilerin ameliyat süreci, sonraki iyileşme dönemi ve ameliyatta kullanılacak tekniği fazlaca araştırıp doktor seçiminde hassas olduğu yadsınamaz bir gerçek. Öyle de olmalı, çünkü burun yüzün tam ortasında bulunan, yüzün tamamının şeklini etkileyen, görsel olarak çok ön planda bir organdır. Aynı zamanda burun, işlevsel de bir organ olduğu için hem şekilsel memnuniyet hem de nefes alabilmenin normal olabilmesi ancak doğru yapılmış bir Burun Ameliyatı ile mümkündür.

Cerrahın Tecrübesi Fiyatı Nasıl Etkiler?

İşte bu ve diğer bir çok sebeplerle Burun Ameliyatı Operasyonu, sadece bu ameliyat konusunda yeterli deneyime sahip, belli eğitimleri almış, pratik uygulamalarda yeterli sayıda vaka görüp tedavi etmiş bir cerrah tarafından yapılmalıdır.

Burun Ameliyatı düşüncesi olan hastaların akıllarındaki en büyük soru işaretlerinden biri de bu ameliyat için ne kadar bir bütçe ayırmaları gerektiğidir. Elbetteki maliyet hayatın her alanında belirleyici ve sınırlayıcı bir faktördür ancak insan sağlığı ve bu denli ön planda olan bir yüz organı söz konusu olduğunda fiyat, asla ilk sorular arasında yer almamalıdır.

Burun ameliyatı fiyatları nda maliyeti belirleyen belli başlı birkaç kriter vardır. Onlardan en önemli olanı yukarıda da belirttiğimiz gibi ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın tecrübesi ve el becerisidir.

Zira sektörde Burun Ameliyatı maliyetleri çok geniş bir yelpazede seyreder. Özel sektörde ve kamu sektöründe, cerrahın kaç yıldır bu ameliyatı yaptığına göre fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bir cerrahın haftada, bir ay da yaptığı burun ameliyatı sayısına göre bu işi yapma sıklığı belirlenebilir. Cerrahi işlemler söz konusu olduğunda bir cerrahın titrinden çok söz edilen ameliyatı ne kadar sık yaptığı daha önemlidir.

burun amilyati fiyatlari, burun ameliyat fiyati

Zira doçent veya profesör ünvanı almış ancak ayda 2-3 Burun Ameliyatı yapan bir doktor ile, Plastik Cerrahi Uzmanı ünvanı ile haftada 5-6 Burun Ameliyatı gerçekleştiren bir doktor arasındaki deneyim farkı, fiyat değerlendirmesi yaparken göz önünde olmalıdır.

Burun Ameliyatı, ayrıntıları olan, tek bir milimetrenin dahi büyük değişikliklere sebep olduğu hassas bir cerrahi operasyondur. Cerrah bu ameliyatı tasarlarken bir mühendis gibi düşünüp akıl yürütüp planlamalar, ölçümler yapmalı, bunu hastasında uygularken de onun yüzüyle yeni yapacağı burun şeklinin uyumlu olup olmayacağını, doğallık sınırlarının zorlamayacağını düşünerek hareket etmelidir. Zira ışık ve gölge efektlerinin insan yüzünde oluşturacağı farklılıklar, estetik cerrahi uzmanının aynı zamanda sanatsal bir bakış açısının olmasını da zorunlu kılmaktadır.

Hastane Seçimine Göre Fiyat Değişir mi?

Burun Ameliyatı fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de ameliyatın planlanacağı hastane koşulları ve konsepttir.

Ülkemizde bu ameliyat, çeşitli kamu ve özel hastanelerde planlanabilirken, maalesef maliyeti düşürmek amaçlı muayenehane koşullarında bile yapıldığını duyabiliyoruz.
Burun Ameliyatı Operasyonu sadece tam teşekküllü, bakanlıkça gerekli onaylara sahip ameliyathane ve hastane koşullarında yapılmalıdır.
Medyadan zaman zaman Estetik ameliyat hayali ile yola çıkmış, hastane koşullarının hijyen eksikliği sebebiyle istenmeyen bir takım enfeksiyonlara maruz kalmış ve sağlığı tehlikeye düşmüş, hatta hayati risk alınmış olan sonuçlar duyar veya görürsünüz. İşte bu tip örnekler, hastane koşullarının optimizasyonunun ne denli önemli olduğunun açık göstergesi niteliğindedir.

Anestezi Türü Fiyat Belirlenmesinde Etken midir?

Maliyet hesaplamasında bir diğer etken, kullanılan anestezi türüdür.Rinoplasti (Burun Ameliyatı) Operasyonlarında hem hasta hem de cerrah için en güvenli ve konforlu anestezi yöntemi, genel anestezidir. Ameliyat süresi boyunca hasta tamamen uyutulur ve işleme dair hiçbir acı, ağrı hissetmez, güvenle uyandırıldığında da tüm işlem bitmiş, yeni burun ile hastanede kontrol altında devam eden süreç başlamıştır. Maliyet düşürmek amaçlı ya da başka çeşitli sebeplerle lokal anestezi ile planlanan bir burun ameliyatı, hem hastanın işlem ile ilgili görüntüyü, sesleri ,ağrıyı hissetmesi hem de aynı anda boğazından akıntı halinde salgının kişiyi strese sokabilme olasılığı sebebiyle güvenli olmayıp ,bu koşullar aslında cerrah da işini rahat yapamayacağından tercih edilmez.

Ameliyat Öncesi ve Sonrası Danışmanlık Hizmeti-Fiyat İlişkisi

Ameliyat maliyeti belirleyen temel etkenlerden bir diğer önemlisi de kişinin ameliyat planı için beraber yol aldığı Estetik Cerrah ve Ekibinden hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrasında gerekli tıbbi ve psikolojik destek ile ihtiyaç duyduğu hallerde danışmanlık hizmetini de kısa süreli dönüşlerle alabilmesidir.
Ne demek istediğimizi açıklamak gerekirse;

Burun Ameliyatı Danışmanlığı, hastanın henüz ameliyat için araştırmalar yaptığı süreçte başlamaktadır. Kişi, ameliyat tekniğini internet, basın ve yayın organları gibi alanlardan öğrenmeye çalıştığı doktorun kliniğine veya ofisine ulaşıp muayene olmadan önce ameliyat yöntemi ve süreç hakkında aydınlatıcı bilgileri sözel veya yazılı olarak toplaya bilmelidir.

Muayene için görüşmeye gittiğinde kendisine yeterli görüşme ve değerlendirme zamanının ayrıldığını, doktorun hasta yoğunluğu ne olursa olsun kendine gereken özenin gösterildiğini, önemsendiğini hissetmelidir.

Burun Ameliyatı düşüncesi ile başvuran bir hasta adayına cerrahın yapacağı fizik muayene ile varsa nefes alma sorunları da ortaya konulmalı ve çözüm planı ona yönelik yapılmalıdır. Estetik Cerrah kendi profesyonel stüdyo koşullarında hasta adayının çeşitli açılardan fotoğraflarını çekip bilgisayar ortamında olası yeni burnu ile ilgili simülasyonlar yaparken kişinin sadece burnu değil gözleri, alnı, yanakları, dudakları gibi yüzünün diğer organları ve onların uyumu ile ilgili değerlendirmeler yapıp ona yönelik önerilerde bulunmalıdır. Aynı zamanda muayene sırasında hastaya yüz analizi yapıp asıl ihtiyacı olan işlemin burun ameliyatı mi yoksa başka bazı ameliyatlar için mi uygun aday olduğu konusunda değerlendirme yapmalıdır.

Kendisine Rinoplasti düşüncesi ile başvuran hasta adayının talebi doğrultusunda ve yüzüyle uyumlu burun tasarımını yaparken ; kişinin hedeflediği sonucu ve beklentilerini hastasını dinleyerek öğrenip, planlanacak ameliyat ile bu isteğin karşılanıp karşılanamayacağı noktasında cerrah gerçekçi ve somut fikirlerini dürüstçe ifade etmelidir.

Muayene esnasında Estetik Cerrah ayrıca, daha önce kendisine ameliyat olmuş hastalarından izni olanların öncesi ve sonrası fotoğrafları üzerinden hastasına örnekler göstermeli, anlatmak istediği şeyleri bu yöntemle somut bir hale getirmelidir.

Muayene sonrası Estetik Cerrahi danışmanı tarafından olası ameliyat ile ilgili hastane bilgileri, kişinin burnuna ve yapılacak işlemlere göre belirlenen maliyet, devam eden süreçte dikkat edilmesi gerekenler konusunda ayrıntılar aktarılmalıdır.

Muayene sonrası hasta adayı ameliyat kararı verme aşamasında aklına takılan sorular ile ilgili yine asistan yardımı alabilmeli. Elbette ki ameliyat öncesi olduğu kadar ameliyat sonrası süreçte de yaşayabileceği şikayetler ile ilgili 7/24 ulaşıp bilgilendirilebileceği ve gerektiğinde kontrol ve muayene için destek olunacak uygun ortamın sunulabilmesi imkanı da cerrahi bir müdahale sonrasında hasta için büyük önem arz etmektedir.

Burun ameliyatı fiyatları

Anlatılan bu ve diğer pek çok kriter ile tabi ki hastanın burnuna uygulanacak işlemler ile ilgili ayrıntılar Burun Ameliyatı fiyatı maliyetini belirlemede etkendir.

Sayfa içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için doktorunuza başvurunuz.

Whatsapp Ayrıntılı Bilgi        +90 532 449 0480

WhatsApp Bilgi Al!
Hide Buttons